Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Cadrul legal

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRASOV

Atribuții_art. 7 din OG 84/2001

Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Brașov, indeplinește urmatoarele atributii principale:

  1. actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  2. furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  3. utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanelor;
  4. coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  5. asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate si a cartilor de alegator;
  6. aprovizioneaza serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor cu imprimatele necesare activitatii de evidenta a persoanelor si stare civila, distribuite de Direcţie;
  7. monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  8. gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;

Cadru legal 

 

În considerarea dispozițiilor art. 14 (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, D.J.C.E.P. Brașov_ Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Brașov, eliberează acte de identitate numai pentru următoarele cazuri:


« Înapoi la Informații generale