Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov D.G.E.P. Brașov

LEGISLAȚIE ( ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI )

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Brasov este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizata în baza Hotărârii C.J.C. nr. 80/06.06.2005 in subordinea Consiliului Judeţean Brasov. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Brasov, precum si solutionarea problemelor de competenta acesteia sunt:

 1. Ordonanta nr. 84/2001 - privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OUG nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;
 3. H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 4. H.G. nr. 112/1997 - privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 69/2002 - privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G.nr. 839/2006 - privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 7. Legea nr. 248/2005 - privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
 8. Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006;
 9. Ordonanta nr. 41/2003 - privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. H.G. nr. 495/1997 - privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 11. H.G.nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 12. Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 13. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public;
 14. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. HCJBV nr. 328/ 29.08.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare
 16. H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 17. Cod Administrativ – OUG 57/2019