Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Acte de identitate

TERMENELE DE VALABILITATE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE

TERMENELE DE VALABILITATE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE: cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; cu…

Mai multe detalii

SITUATII CARE IMPUN ELIBERAREA UNEI NOI CARȚI DE IDENTITATE

la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi…

Mai multe detalii

TERMENUL DE SOLICITARE A UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE

15 zile de la producerea uneia dintre situațiile de la pct. 5.4 de la b la j, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea…

Mai multe detalii