Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Furnizare date cu caracter personal

Acte necesare

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate); 2. Taxa pentru furnizare date  Nr. crt. Denumire taxă Taxă pentru anul 2019 …

Mai multe detalii