Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Informații generale

Informații generale

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățenilor români și care face dovada identității, a domiciliului și după caz a…

Mai multe detalii

Cadrul legal

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRASOV Atribuții_art. 7 din OG 84/2001 Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Brașov, indeplinește urmatoarele atributii principale: actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;…

Mai multe detalii

Definitii si abrevieri

Identitate - ansamblul de date prin care se identifică o persoană, ce caracterizează în mod unic o persoană, ce aparţine anatomic, fiziologic şi comportamental numai acelei persoane precum amprenta digitală, imaginea facială, semnătura olografică, etc. Identificare – ansamblul de mijloace şi metode…

Mai multe detalii

Competenta serviciilor de evidenta

COMPETENȚA TERITORIALĂ A SERVICIILOR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub…

Mai multe detalii

Cereri

Cererea pentru eliberarea actului de identitate este un formular tip pe care cetăţenii români îl completează pentru obţinerea unui act de identitate şi care conţine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P. Cererea pentru eliberarea actului de…

Mai multe detalii

TERMENELE DE VALABILITATE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE

TERMENELE DE VALABILITATE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE: cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; cu…

Mai multe detalii

SITUATII CARE IMPUN ELIBERAREA UNEI NOI CARȚI DE IDENTITATE

la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi…

Mai multe detalii

TERMENUL DE SOLICITARE A UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE

15 zile de la producerea uneia dintre situațiile de la pct. 5.4 de la b la j, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea…

Mai multe detalii

Precizari privind locuinta familiei

Mai multe detalii