Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PRESTATE DE DIRECŢIA JUDETEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAŞOV

 

Nr. crt. Denumire taxă Taxă pentru anul 2023
1 Taxă eliberare carte de identitate 7 lei
2 Taxă eliberare carte de identitate provizorie 1 leu
3 Taxă pentru furnizarea date cu caracter personal din Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor 5 lei informație/persoană
4 Taxă pentru Cerere atestare date de identificare din Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor (adeverința) 9 lei
5 Taxă pentru eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor 9 lei 

Se achită la sediul DJCEP Brașov, str. N. Titulescu nr. 28 sau prin transfer bancar în contul instituției deschis la Trezoreria Brașov nr. RO15TREZ13121G330800XXXX, CUI 17242360