Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Rapoarte

Raportul privind respectarea normelor de conduită

Mai multe detalii

Raport Legea nr. 544

Mai multe detalii

Informare bunuri primite cu titlu gratuit

Mai multe detalii

Raport anual evaluare incidente de integritate

Mai multe detalii

Raport anual stadiul implementarii SNA 2022

Mai multe detalii

Raport inventarul masurilor preventive 2022

Mai multe detalii

Evaluare implementare plan de integritate 2022

Mai multe detalii