Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Solicitare informații

PERSOANA DE CONTACT L544/2001

Mai multe detalii

FORMULAR SOLICITARE INFORMAȚII

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001, pentru a obtine informatiile de interes public, solicitarea in scris trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a) Autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; b) Informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei…

Mai multe detalii

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Persoana lezată, care consideră că i-a fost incălcat dreptul privind accesul la informaţii de interes public poate depune o reclamaţie administrativă la conducatorul instituţiei publice, in…

Mai multe detalii

DECIZIE RESPONSABIL PRESA

Mai multe detalii