Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Solicitare informații

PERSOANA DE CONTACT L544/2001

Tolnai Ramona-Maria email: djcep_brasov@bv.e-adm.ro, telefon: 0268 310284 interior 19

Mai multe detalii

FORMULAR SOLICITARE INFORMAȚII

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru a obține informațiile de interes public, solicitarea, în scris, trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) Autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; b) Informația…

Mai multe detalii

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI D.J.C.E.P. BRAȘOV ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC   Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările…

Mai multe detalii

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL DJCEP BRAȘOV

Mai multe detalii