Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Transparența decizională

Decizie responsabil cu societatea civilă

Tolnai Ramona-Maria email: djcep_brasov@bv.e-adm.ro, telefon: 0268 310284 interior 19

Mai multe detalii

Raport privind transparența decizională

Mai multe detalii