Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov D.G.E.P. Brașov

SITUATII CARE IMPUN ELIBERAREA UNEI NOI CARȚI DE IDENTITATE

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 2. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 3. în cazul schimbării domiciliului;
 4. în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau  rearondării acestora, al înfiinţării unor noi localităţi sau străzi;
 5. în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 6. în cazul deteriorării actului de identitate;
 7. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 8. când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 9. în cazul schimbării sexului;
 10. în cazul anulării;
 11. pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

« Înapoi la Informații generale