Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Atribuțiile serviciului de Stare Civila

Serviciul de Stare Civilă are următoarele atribuţii: