Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov D.G.E.P. Brașov

Atribuțiile serviciului de Stare Civila

Serviciul de Stare Civilă are următoarele atribuţii: