Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Înregistrarea tardivă a nașterii

După împlinirea termenului de 30 de zile de la nașterea copilului născut viu, precum și a termenului de 3 zile pentru copilul născut mort, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al D.J.C.E.P. Brașov.

Cererea de înregistrare tardivă a nașterii, însoţită de actele doveditoare, se depune la: