Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Schimbări de nume

Cetăţenii români pot solicita, pentru motive temeinice, aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie sau a prenumelui, în baza Legii nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/ sau prenumelui pe cale administrativă se depune la:

• serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/ primăria, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul petentul, cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România.
• serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/ primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
• Primăria Sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut stabilit niciodată domiciliul în România.