Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov D.G.E.P. Brașov

Taxe speciale pentru anul 2020

Nr.crt. Denumire taxă specială Taxă specială
1. Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației. 160 lei
2. Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației. 320 lei
3. Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației. 215 lei

Taxele astfel instituite se încasează la casieria instituției.