Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Taxe speciale pentru anul 2023

Nr.crt. Denumire taxă specială Taxă specială
1. Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației. 207 lei
2. Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației. 415 lei
3. Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației. 279 lei

Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea - taxă transcriere/ taxă dosar schimbare nume, precum și numele titularului actului).

Dovada plății va fi anexată dosarului.