Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Transcrieri acte stare civila

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite in străinătate de autorităţile locale competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului (certificat/extras) şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată.