Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov D.G.E.P. Brașov

TERMENUL DE SOLICITARE A UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE

  1. 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile de la pct. 5.4 de la b la j, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate
  2. cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

« Înapoi la Informații generale