Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

Evidența Persoanelor Brașov

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov este organizată în subordinea Consiliului Judeţean Brașov, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonaţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, precum şi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Brașov nr. 32/2005.

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Brașov.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită, Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Judeţean Brașov, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

 


Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta: fiipregatit.ro


 

Formulare Evidenta Persoanelor

Anunțuri importante

Anunțuri importante Serviciul de Stare Civila

Mai multe detalii

Mergi la Anunțuri importante

Programul de funcționare:
Luni - Miercuri 08:00 - 16:00
Joi 08:00 - 18:30
Vineri 08:00 - 13:30

 

Programul cu publicul:

  Evidența Persoanelor

Marți-Miercuri-Joi 8:30 - 11:00
Joi 15:00 - 18:30

 

  Transcrieri Stare Civilă

Luni - Miercuri 8:30 - 15:00
Joi 8:30 - 17:30
Vineri 8:30 - 12:00

 

Audiențe Director
Joi 10:00 - 11:00 15:00 - 17:00